invasive Knötericharten (Fallopia japonica, sachalinensis, bohemica)

Knöterichstandorte Verwaltungsgemeinschaft Auma-Weidatal

 

 

 

 

 

 
    auma am stadtpark    
         
     Japanischer Staudenknöterich Am alten Kraftwerk 2022    
         

 

 

 

 
           
  braunsdorf auma     
  2023 Japanischer Staudenknöterich zwischen Braunsdorf und Auma (L3002)  
           
    karte      
           
    Standort